Prodej stavebního pozemku v Brně

Prodej Pozemky, Komerční pozemek Brno - město, Horní Heršpice

Prodej pozemku o výměře 3606m2 v Brně Horních Heršpicích

Máte o nemovitost zájem?

Tisknout / PDF   Číslo zakázky 18502

Nabízíme prodej pozemku určeného ke komerčnímu využití o celkové výměře 3606m2 v k.ú. Horní Heršpice při ulici K Terminálu v Brně. Součástí prodeje je stavební povolení na výstavbu haly, ovšem jako součást dostavby sousedního objektu. Pro realizaci výstavby bude nutná změna územního a stavebního povolení.

Z fotografií je zřejmé, že pozemek skýtá mnoho výhod a další informace doplňuji:

 • je rovinatý
 • tvar se blíží čtverci
 • nejsou na něm žádné stavby určené k demolici
 • ani okrajově se nevyskytuje nálet či vzrostlá zeleň
 • sítě jsou relativně dostupné
 • vydané a platné stavební povolení deklaruje možnost výstavby
 • v blízkém okolí není bytová výstavba, která by omezovala využití pozemku
 • pozemek není v záplavovém území
 • pozemek bez ekologické zátěže dosud sloužil pouze k zemědělským účelům či jako zázemí sousední stavby
 • pozemek je ve vlastnictví jedné právnické osoby a neváznou na něm žádná omezení vlastnických práv s výjimkou velmi malé části u hranice pozemku - věcné břemeno kanalizace evidováno v KN
 • věcné břemeno/právo zahušťuje příjezd na pozemek bez nutnosti budování dalšího křížení s komunikací, již evidováno v KN
 • vzdušné vedení bude v následujících měsících odstraněno a nahrazeno novou kabeláží v zemi. Poskytuje dostatečnou kapacitu energie pro novou výstavbu s výjimkou extrémně energeticky náročné
 • pozemek je připravený k prodeji, prodej se uskuteční formou prodeje firmy, která byla za účelem prodeje odštěpena a nemá žádné aktivity.

 

Velmi malá část pozemku přiléhající ke komunikaci je omezena vzdušným vedením a kanalizačním řadem (výtlak splaškových vod a vsak vod dešťových sousedního objektu), obě sítě jsou okem patrné. Jiné inženýrské sítě pod a nad pozemkem nejsou. Napojení pozemku na inženýrské sítě není připraveno. Napojení na splaškovou kanalizaci a vodovod se předpokládá z ulice Bednářova, nn nová trafostanice. Pro příjezd k pozemku byla dosud využívána cesta zpevněná panely z nároží ulic K Terminálu a Bednářova, vjezd na pozemek zajištěn břemenem přes stávající vjezd k sousedním nemovitostem.

Navržený objekt, na který je vydáno stavební povolení, zahrnuje převážnou většinu pozemku, výška zástavby po atiku 7,6m. Na pozemku byly vykopané a vyvrtané sondy do cca 80cm, celá vrstva říční písek. Pozemek je vyňat ze zemědělského půdního fondu, v územním plánu je určen jako smíšená plocha výroby a služeb. Pozemek je z cca 2/3 obvodu trvale oplocen.

 

Cena

9 700 Kč /m2 + provize RK
Druh nemovitosti Komerční pozemek
Lokalita Brno - město, Horní Heršpice Zobrazit na mapě

Kontaktujte našeho makléře

Ivana Tošovská

Ing. Ivana Tošovská

tosovska@fiedlerreality.cz

+420 604 215 282

Kontaktní formulář pro zájemce

Mohlo by vás také zaujmout