Rekonstrukce Vodova

14. 1. 2021 Autor Ivana Tošovská Kategories Brno a okolí

Vodova, parkoviště nebo lipová alej?

Dnešní veřejné projednání rekonstrukce ulice Vodova v Brně Králově Poli nemohlo zůstat mimo naši pozornost. A tak jsem sedla v 17 hodin k počítači a poslechla si, co se v bezprostřední blízkosti našeho sídla, ale i našeho bydliště, chystá. Přesná polovina z nás nedaleko Vodové bydlí. 

Účast byla mizivá, dotazů však přišlo s předstihem mnoho. Starostka Králova Pole sdělila, že na všechny dotazy zveřejní odpovědi především na webových stránkách, takže pokud jste se ptali, tak odpověď můžete získat.

A oč  při rekonstrukci Vodové jde zejména?

 • o záchranu nejdelší lipové aleje v Brně,
 • o rozdělení veřejného prostoru pro chodce, auta, cyklisty a ...
 • parkování.

Jen ve stručnosti, zkusím pár informací, které prezentoval jeden z autorů projektu Ing. Jiří Vítek. Musím přiznat, že mě jeho projev přesvědčil, že mu na zdařilé rekonstrukci opravdu záleží:

 • projekt předpokládá vykácení 13 vzrostlých lip (možná jen deseti), díky jejich stavu, nikoliv v jiném zájmu. Jako náhrada se předpokládá výsadba 11 nových stromů v místech vhodných,
 • při rekonstrukci bude kladen velký důraz na ochranu stromů a jejich kořenového systému včetně kořenů dnes existujících nad terénem. Skladba okolních terénu umožní stromům získat vodu a vzduch, čímž se omezí narušení inženýrských sítí a komunikací,
 • povrch zpevněných ploch umožní vsak dešťových vod nejen pro stromy, ale i pro ostatní zeleň. Pan Vítek doslova řekl, že se jim podařilo vytvořit nejlepší tým v ČR pro řešení zeleně,
 • parkovací místa ubudou, ale i přibudou, výsledkem bude shodný počet parkovacích míst jako dosud,
 • dvě části Vodové budou řešeny jako jednosměrné, zbývající části jako obousměrné, neboť to koresponduje se stávajícím dopravním řešením v okolí,
 • celá Vodova bude v zóně 30,
 • mobiliář, veřejné osvětlení, sběrné kontejnery a ... nebyly předmětem jejich projektu,
 • o řešení infrastruktury pro cyklisty jsem se nic nedozvěděla, 2x jsem odběhla od počítače, takže jsem informaci možná prošvihla. Faktem je, že na moji otázku na chatu nikdo nereagoval,
 • kanalizace bude jednotná, jak to tak už v Kr. Poli máme, ale díky vsaku dešťových vod ze "zpevěných ploch" viz fotodokumentace přece jen dojde k odlehčení jednotné kanalizace od přívalových dešťů, 
 • realizace asi rok 2022.

 

Autory projektu najdete na poslední fotografii. Účastníkem diskuze byla i starostka Kr. Pole Karin Karasová a Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna. 

A na fotografiích se můžete seznámit s dalšími informacemi.

 

Názory k článku

Zatím žádné názory.

Napište svůj názor

(nebude zveřejněný)

 

Zpět na přehled článků