Kamenný Vrch

25. 3. 2021 Autor Jarmila Pitlová Kategories Brno a okolí

Toulky po Brně

LESOPARK – dle wikipedie „příměstský les“

Nedávno jsem náhodou zabloudila do lesoparku na Kamenném Vrchu a naprosto mě okouzlil. Nachází se zde množství informačních cedulí se spoustou zajímavostí. Jedná se o lokalitu na východním svahu Kamenného vrchu a je z něj krásný výhled na Brno.

Historie

Lesopark byl založen jako součást ozdravovacího areálu „Městské nemocenské pojišťovny – pokladny“ před první světovou válkou. U jeho zrodu stál senátor Josef Hybeš. K nejrozsáhlejším úpravám lesoparku a architektonickým zásahům pak došlo ve třicátých letech 20. století. Vytvářel prostředí pro umístění celé řady objektů (koupaliště, hřišť, kuželny, solária, vyhlídkové věže) a sloužil přímo pro rekonvalescenci pacientů. Areál obsahoval  správní budovu s kuchyní a jídelnou, dále vlastní živočišné hospodářství, byty zaměstnanců, zahradnictví, ubytovací objekty rekonvalescentů (původně uvažované jako dělnické domy), ženský pavilon na stráni Kamenného vrchu, tamtéž koupaliště, kuželnu, hřiště pro míčové hry, vyhlídkovou věž, dřevěný objekt solária a vzorně udržovaný lesopark.
Nový Lískovec byl v té době malou obcí na jihozápadním předměstí Brna, v zachovalém přírodním prostředí, což umožňovalo i výstavbu sanatoria v letech 1937-1939.
Ozdravovna v původním pojetí byla v roce 1948 z politických důvodů  zrušena, v budově sanatoria byla zřízena městská nemocnice, objekty vhodné k bydlení byly rozprodány soukromníkům, ženský pavilon zbourán a rozkraden, další objekty však podlehly naprosté devastaci, neudržovaný lesopark byl ponechán živelnému vývoji. V současné době je v bývalém sanatoriu Doléčovací a rehabilitační oddělení, součást Fakultní nemocnice U sv. Anny, ale okolní prostředí není pacienty přímo využíváno.

Architektonické řešení
Architektonické řešení návrhu vychází z původní realizace ve 30. letech. Lesopark fungoval jako systém pěších cest s konkrétními body – zastaveními či cíli.
Původní rozhledna byla v havarijním stavu. Tato železobetonová komorní stavba v  roce 2011 prošla rekonstrukcí a  od té doby nabízí prostor k odpočinku i možný výhled ze své plošiny.
Rekonstrukcí prošla i nádrž pod rozhlednou, využívaná dále jako rezervoár pro vodu na cestě mezi vrtem a bazénem.
Dochovaný železobetonový bazén kdysi sloužil jako rehabilitační plovárna, pravděpodobně s šatnami a zázemím. Voda byla čerpána ze studny, která se dnes nachází na soukromém pozemku.
Bazén byl v roce 2011 rekonstruován, jeho hloubka se snížila na 0,5m z důvodu bezpečnosti a funguje jako jezírko. Voda do něj přitéká „potůčkem“ z nového vrtu, přebytečná voda se vsakuje v plochách pod bazénem.
V budoucnu se počítá s dobudováním nové plošiny s posezením nad bazénem, včetně „studánky“ s výtvarným plastickým dílem na dně.

V centru svažitého lesoparku je znatelná největší původní úprava terénu – zářez pro dnes chybějící ženský pavilon, kde byly ubytovány sestřičky z ozdravovny. Měl dřevěnou konstrukci a dvě nadzemní podlaží.
Na jejím místě je plánovaná dřevěná plošina, na které je možné poležet, posedět  i posilovat. Konstrukčně vychází z původní lehárny, jejíž dokumentace se zachovala. Půdorysně bude však menší, lavice a prvky budou se stavbou spojeny.
Vyrovnaná plocha nad vstupem od ulice Raisovy sloužila jako kuželna. Vzhledem k absenci možné obsluhy pro původní účel, se nabízí plochu využít na sporty a hry jako petanque a kuličky. Sportoviště se pojedná štěrkopískem na vymezeném půdorysu a doplní krytým posezením.
Přes rokli, probíhající napříč parkem, vedla pěší železobetonová lávka. Byla již v zoufalém stavu na dnes nepoužívané trase (vedoucí k soukromému pozemku), proto musela být  demontována.
Na nové trase je nová pěší lávka. Překlenutí strže o rozpětí 12m je řešeno jako příhradová konstrukce  z dubového dřeva, která funguje i jako výtvarný prvek.
Vrcholem procházky lesoparkem bude nová rozhledna, na novém místě - v severozápadním cípu pozemku. Bude skýtat  krásný výhled na Brno od Pisárek, přes Bohunice po Nový Lískovec. Vyhlídková plošina ve výšce 28m převýší koruny dubového lesa. Je koncipována jako „šikmá věž“, nosná ocelová konstrukce s obvodovým pláštěm z dřevěných lamel.

V těsné blízkosti lesoparku se nachází přírodní rezervace Kamenný vrch, kde v těchto dnech vykvétá tisíce konikleců velkokvětých.

Názory k článku

Zatím žádné názory.

Napište svůj názor

(nebude zveřejněný)

 

Zpět na přehled článků