Prodej pozemku v blízkosti Hotelu Myslivna

Prodej Pozemky, Louka Brno - město, Kohoutovice

Prodej pozemku v Kohoutovicích.

Máte o nemovitost zájem?

Tisknout / PDF   Číslo zakázky 18333

Nabízíme k prodeji dva na sebe navazující pozemky s celkovou výměrou 2099 m2 v katastru nemovitostí vedené jako trvalý travní porost (1949m2) a lesní pozemek (150m2). Pozemek se nachází v klidné části k.ú. Kohoutovice nedaleko Hotelu Myslivna. Tvar pozemku je obdélníkový, mírně svažitý, porostlý náletovými křovinami. V zadní části je zalesněný mladými listnatými stromy, není oplocený. V Územním plánu města Brna jsou pozemky vedeny jako plochy krajinné zeleně rekreační (KR) - souvislé plochy zeleně ve volné krajině slouží ve zvýšené míře oddechu, rekreaci, pobytu v přírodě. Přípustné jsou: dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitery s podrostem bylin, keřů i travních porostů bez omezení prostorového uspořádání i druhové skladby, trávníky v jakékoliv intenzitní třídě údržby, produkční trvalé travní porosty, bylinná společenstva, vodohospodářské stavby a stavby protipovodňových opatření se zachováním vegetační složky. Dále jsou přípustné:  pěší a cyklistické stezky, drobné sakrální stavby, drobná architektura a vybavenost ploch (komunikace,osvětlení, vodní prvky), rekreační louky, stanové tábory, hřiště, otevřené jízdárny vybavené nanejvýš drobnými stavbami, kynologická cvičiště. Podmíněně jsou přípustné: jednotlivé stavby služeb a veřejného stravování za podmínky, že mají doplňkovou funkci, slouží potřebám rekreační funkce plochy a nemají charakter uzavřeného klubového zařízení, tzn. že slouží široké veřejnosti.

Cena

3 146 400 Kč + provize RK
Druh nemovitosti Louka
Lokalita Brno - město, Kohoutovice Zobrazit na mapě

Kontaktujte našeho makléře

Irena Pavlišová

Ing. Irena Pavlišová

pavlisova@fiedlerreality.cz

+420 739 208 107

Kontaktní formulář pro zájemce

Mohlo by vás také zaujmout