Vily Švédské kříže v Moravanech u Brna

Prodej Rodinné domy, RD na klíč Brno - venkov, Moravany u Brna

rezidenční bydlení připravené pro vás na klíč v nadstandardním provedení

Máte o nemovitost zájem?

Vizualizace

O projektu

Vily Švédské kříže v Moravanech u Brna je rezidenční bydlení připravené pro vás na klíč v nadstandardním provedení. Vily už jen čekají na vaši představu o svém dokončení, možností je řada. Nastěhování v řádu měsíců je zcela reálné.

Švédské kříže, to je devatenáct mimořádně energeticky úsporných samostatně stojících vil s dispozicí 5+kk či 6+kk, orientací JV/SZ a velikostí pozemků od 662m2 m2 do  1252 m2 (přičemž z těchto výměr skutečně zastavěná plocha činí shodně 164m2).

K nadstandardnímu vybavení patří mimo jiné vstupní domovní dveře hliníkové s bezpečnostním kováním, hliníková okna s izolačním trojsklem, sádrové omítky velkoformátové obklady a dlažba, klimatizace, skleněné i nerezové zábradlí a další.

Na zelenou notu se u domů také nezapomnělo, tepelné čerpadlo a zelená střecha je toho důkazem.

Celý text

Lokalita

Obec Moravany se nachází v okrese Brno-venkov. Katastrální území Moravany přímo navazuje na Brno, takže obyvatelé hojně využívají služeb krajského města díky jeho výborné dopravní dostupnosti. Ve svém západním výběžku jsou Moravany lemovány zalesněným údolím, kterým protéká řeka Bobrava (chráněné území přírodního parku Bobrava).

Přímo obcí protékal Moravanský potok, ten je ale dnes zatrubněn a na povrch se dostává až na okraji zástavby, kde obtéká nově vybudovaný rybník (napuštěn roku 2014).

Historie

První zmínka o obci pochází z roku 1289. Po osvobození v roce 1945 se zásadně změnil ráz obce – tehdy převážně německé obyvatelstvo bylo odsunuto a ves byla pak dosídlena občany z okolních vesnic a stala se obcí příměstského charakteru vystupující pod názvem Moravany.

Školství a vzdělání

Základní škola má 5 tříd a je určena pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Pro žáky druhého stupně je spádovou oblastí ZŠ Ořechov, většina rodičů žáků ale volí blízké brněnské školy vzhledem k lepší dopravní dostupnosti a pestřejší nabídce škol. V rámci Základní školy Moravany je provozována jídelna a družina.

Mateřská škola MŠ Moravánek byla uvedena do provozu v roce 2009, nyní má 5 tříd.

Zdravotnictví

V obci ordinuje praktický lékař a dětský lékař. Lékařská péče je pro obyvatele Moravan zajištěna také díky dobré dopravní dostupnosti ve městě Brně nebo v Modřicích.

Občanská vybavenost

V Moravanech je přihlášeno k trvalému pobytu cca 3000 obyvatel, je evidováno na 400 podnikatelských subjektů. V Moravanech kromě samoobsluhy najdete jednu cukrárnu kombinovanou s kavárnou a kadeřnictvím, je zde pošta. V Moravanech se nachází celkem 3 restaurační zařízení, z toho 2 poskytují své služby během oběda. Mnoho obchodů a služeb lze využít v OC Futurum vzdáleném 1,8m od námi nabízených vil.

Několikrát do roka zde také můžete navštívit farmářské trhy.

Na čtvercové návsi byl v roce 1931 postaven Deutsches Haus (tzv. Německý dům) dnes budova Kulturního domu, který od svého zbudování slouží ke kulturnímu a společenskému využití občanů.

Kultura

Kulturní akce se konají především v Kulturním domě nebo pod širým nebem, nejčastěji v centru obce na prostranství návsi. Mezi ně patří zejména hody organizované Obcí Moravany ve spolupráci s místními obyvatelkami sdruženými v neoficiálním spolku Stárek. V obci je pořádaná také řada plesů místními sdruženími.

Součástí budovy obecního úřadu je i místní knihovna, která nabízí všem čtenářům množství titulů v moderním a plně vybaveném prostředí.

Dominantou obce je kostel sv. Václava, poprvé vzpomínaný v r. 1289. Jeho současný vzhled odpovídá poslední přestavbě z 90. let 18. století.

Obec se postupně stává příměstskou obcí splývající svým kulturním charakterem plně s novodobým brněnským prostředím, kde obyvatelé najdou kina, divadla, koncertní sály apod.

Technická infrastruktura

Vodovod je zaveden na celém zastavěném území obce. Vodu dodává Vírský oblastní vodovod a zaručuje její kvalitu.

Kanalizace je zavedena ve všech ulicích v obci s výjimkou ulice Luční. Odpadní vody jsou odváděny do vlastní ČOV Moravany.

Všechny domy na území Moravan jsou nebo mohou být plynofikovány.

Odvoz a likvidaci komunálního odpadu zajišťuje společnost A.S.A. s.r.o.  Pravidelně jsou také vyváženy kontejnery pro sběr tříděného odpadu. Rozměrný a nebezpečný odpad

mohou obyvatelé Moravan v předem ohlášené dny 2 krát ročně dopravit do přechodně přistaveného kontejneru, který je pak odvezen k ekologické likvidaci. Obec Moravany také poskytuje nádoby na sběr vybitých baterií a vysloužilých elektrozařízení.

Dopravní obslužnost

Obec Moravany spadá do systému IDOS JmK. Moravany jsou obsluhovány linkou 501, která vyjíždí od Ústředního hřbitova v Brně.

Vzhledem k blízkosti města mají Moravany výbornou  dostupnost Brna vlastními dopravními prostředky, ještě mnohem snadnější přístup je na dálnici D1, D2 i rychlostní komunikaci na Vídeň.

Spolková činnost

Nejvýrazněji se do života obce zapojuje místní spolek Vrabčák, který poskytuje zájmovou a volnočasovou aktivitu především dětem všech věkových kategorií, poskytuje však některé vybrané kurzy i dospělým. Mezi další patří Rybářský spolek Moravany a Myslivecké sdružení (Honební společnost), Osvětová beseda s jejími dvěma divadelními soubory, Český svaz žen, Spolek chovatelů poštovních holubů.

Sport a tělovýchova

Sportovní aktivity jsou v Moravanech organizovány několika kluby a v rámci obce se také schází sportovní komise, která se snaží dále zkvalitňovat aktivní život všech moravanských obyvatel.

Florbalový klub F. K. Troopers organizuje trénink nejmladších sportovců (5 až 10 let) a snaží se o vybudování trvalé členské základny pro tento sport.

Dále je zde futsalový klub SK Sokol Moravany, který se účastní i okresních a ligových soutěží.

V Moravanech se také nachází rozsáhlá hráčská obec biliard hokeje (česky šprtec) a hráče zde do místní ligy organizuje Klub biliard hokeje Moravany.

V roce 2013/14 bylo kompletně zrekonstruováno hřiště a část byla vybavena posilovacími stroji.

Daří se zde i jezdeckému sportu, organizovanému v rámci odloučeného pracoviště TJ Pegas Brno.

Ze sportovních akcí lze jmenovat například tenisový turnaj Bum-Bum-prásk, Volejbalový turnaj s dlouhou tradicí pořádaný každoročně v září a různé vánoční turnaje místních sportovních celků.

 

 

 

 

 

Celý text

Půdorysy

Your browser does not support SVG půdorys 1.NP

RD Moravany

RD Moravany č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 č.7 č.8 č.9 č.10 č.11 č.12 č.13 č.14 č.15 č.16 č.17 č.18 č.19

Ceny

Označení Dispozice Balkón / Terasa Plocha pozemku Zastavěná plocha Garáž pro Cena s DPH Detail
Vila č.1 5+kk 77,00 m2 1 252,00 m2 164,00 m2 2 auta 21 590 000 Kč PDF
Vila č.2 5+kk 77,00 m2 665,00 m2 164,00 m2 2 auta Prodáno PDF
Vila č.3 5+kk 77,00 m2 665,00 m2 164,00 m2 2 auta 16 990 000 Kč PDF
Vila č.4 5+kk 77,00 m2 665,00 m2 164,00 m2 2 auta 16 990 000 Kč PDF
Vila č.5 5+kk 77,00 m2 665,00 m2 164,00 m2 2 auta 16 990 000 Kč PDF
Vila č.6 5+kk 77,00 m2 665,00 m2 164,00 m2 2 auta Rezervace PDF
Vila č.7 5+kk 77,00 m2 665,00 m2 164,00 m2 2 auta 16 990 000 Kč PDF
Vila č.8 5+kk 77,00 m2 662,00 m2 164,00 m2 2 auta Prodáno PDF
Vila č.9 5+kk 77,00 m2 761,00 m2 164,00 m2 2 auta 17 846 000 Kč PDF
Vila č.10 5+kk 77,00 m2 666,00 m2 164,00 m2 2 auta Zamluveno PDF
Vila č.11 5+kk 77,00 m2 666,00 m2 164,00 m2 2 auta Prodáno PDF
Vila č.12 5+kk 77,00 m2 666,00 m2 164,00 m2 2 auta 16 990 000 Kč PDF
Vila č.13 5+kk 77,00 m2 666,00 m2 164,00 m2 2 auta Zamluveno PDF
Vila č.14 5+kk 77,00 m2 667,00 m2 164,00 m2 2 auta 16 990 000 Kč PDF
Vila č.15 5+kk 77,00 m2 667,00 m2 164,00 m2 2 auta 16 990 000 Kč PDF
Vila č.16 5+kk 77,00 m2 667,00 m2 164,00 m2 2 auta Prodáno PDF
Vila č.17 5+kk 77,00 m2 667,00 m2 164,00 m2 2 auta Prodáno PDF
Vila č.18 5+kk 77,00 m2 666,00 m2 164,00 m2 2 auta Prodáno PDF
Vila č.19 5+kk 77,00 m2 773,00 m2 164,00 m2 2 auta Prodáno PDF

Úhrada kupní ceny:

 • část ceny ve  výši 450.000 Kč do 5 pracovních dnů ode dne podpisu rezervační smlouvy (o tuto  částku bude ponížena kupní cena)
 • část kupní ceny ve výši 10 % -  do 15 dnů od podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní
 • část kupní ceny ve výši 70 % - do 15 dnů od doručení doložení zahájení kolaudačního řízení
 • část kupní ceny ve výši 20 %  - do 15 dnů od doručení doložení vydání kolaudačního souhlasu s nabytím právních účinků

Standardní vybavení

Technický popis

ZÁKLADY

 • založení vil na pilotech
 • hydroizolace a ochrana proti radonu elastometrické modifikované hydroizolační pásy TECH 1000 - PLUVITEC

 

NOSNÉ ZDIVO

tvárnicové zdivo z pórobetonu YTONG pero + drážka (směs křemičitého písku, vápna a vody)

PŘÍČKY

přesné příčkovky YTONG

STŘECHA

plochá vegetační zelená střecha  (zjednodušený popis skladby: substrát pro suchomilné rostliny tl. 80mm, filtrační, drenážní, vodoakumulační a separační materiály, hydroizolace fólie z PVC Bauder U 20, tepelná izolace EPS 150, spádové klíny, parotěsná vrstva)
pochozí střecha (zjednodušený popis skladby: hydroizolace fólie z PVC, tepelně izolační desky 200mm, spádové klíny, parotěsná vrstva

STROPY

železobetonová deska, protikročejová izolace EPS 35mm

VNĚJŠÍ OMÍTKY, FASÁDA

fasádní zateplovací systém (tepelná izolace fasádní izolační šedý EPS tl. 140 a 160mm), finální úprava točená zrno, část šlechtěná omítka, sokl zateplený, povrch marmolit

VNITŘNÍ OMÍTKY

omítky stěn sádrové

SCHODIŠTĚ

betonové monolitické se zalomenou nosnou deskou, obloženo dřevem, zábradlí skleněné

OKNA A STÍNĚNÍ

okna hliníková s trojsklem, světlík ve schodišťovém prostoru
příprava pro venkovní hliníkové žaluzie ve všech obytných místnostech

VCHODOVÉ DVEŘE

hliníkové, s bezpečnostním vícebodovým kováním, zasklené bezpečnostním sklem

VNITŘNÍ DVEŘE

vnitřní dveře plné do obložkových zárubní, GERBRICH 3D CPL BÍLÁ PREMIUM

VNITŘNÍ OBKLADY

keramické obklady v koupelnách do výšky 2,1 m

MALBY

bílá barva

PODLAHY

anhydrid s podlahovým vytápěním

 • obytné místnosti – dřevěná podlaha KÄRHS LINEA DUB BREEZE, DUB TIDE a OŘECH BLOOM
 • zádveří, WC, koupelny, techn. místnost – keramická dlažba

 

garáž – epoxidová stěrka

PODHLEDY

SDK plné, v koupelně a na WC se zvýšenou odolností proti vlhkosti

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

závěsné WC 2x (GEBERIT), bidet, umyvadlo 2x, vana, sprchový kout 2x, baterie pákové (Hansgrohe)

SILNOPROUD A HROMOSVOD

 • kabeláž pod omítkami, případně v podlahách a podhledech
 • příprava elektro pro instalaci kuchyňské linky a spotřebičů – smotky kabelů 230V (pro připojení ledničky, trouby, zásuvek)
 • 1x 400V (pro připojení varné desky)
 • příprava pro venkovní osvětlení
 • dostatek zásuvek v interiéru, zásuvky i na fasádě
 • hromosvod - skryté vedení pod fasádou

 

SLABOPROUD

 • televize - rozvod do všech obytných místností
 • domovní videotelefon se zvonkem u vstupní branky
 • datové rozvody pro internet a telefon
 • příprava pro elektronické zabezpečovací zařízení
 • v každé obytné místnosti připravená chránička, po podpisu smlouvy s Moravany net zajistí dopojení, STA  pouze připraveno trubkování na střechu

 

VODOINSTALACE

 • rozvody vody a kanalizace materiál plast
 • příprava pro instalaci kuchyňské linky a spotřebičů 
 • pro připojení myčky, připojovací potrubí zaslepené
 • příprava pro instalaci pračky a sušičky v technické místnosti
 • nezámrzný ventil na dvorní fasádě

 

VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV

 • tepelné čerpadlo s el. dohřevem, systém podlahového teplovodního vytápění,  zásobník na  TUV  300l
 • v koupelnách je podlahové topení doplněno elektrickým žebříkem s topnou tyčí

 

KLIMATIZACE

klimatizace ve všech obytných místnostech (vnitřní jednotky LG)

TERASA

terasa 1.NP srovnaný terén, terasa 2.NP povrch ukončen fólií, klempířské konstrukce titanzinek, zábradlí nerez

GARÁŽ

garážová vrata sekční, ocelové zinkované lamely, 2x dálkové ovládání, povrch podlahy epoxidová stěrka

ZAHRADA, OPLOCENI, VENKOVNÍ ÚPRAVY

 • zahrada ornice, bez travního semene
 • opěrné zídky pohledový ŽB, část v zahradě poplastované  pletivo do sloupků
 • chodníky ze zámkové betonové dlažby tl. 60 mm
 • vjezd ke garáži ze zámkové betonové dlažby tl. 80 mm
 • vstupní branka
 • příprava pro umístění odpadových nádob

 

PŘÍPOJKY

 • přípojka vody ukončena ve vodoměrné šachtě před domem
 • přípojka kanalizace ukončena v šachtě před domem
 • přípojka NN ukončená v plastovém typizovaném pilíři na hranici pozemku s elměr. rozvaděčem

 

Pro dosažení mimořádně úsporné energetické náročnosti budovy je třeba realizovat rekuperaci a recirkulační digestoř, které nejsou součástí standardů. Rekuperace je součástí standardů u domů RD 1-3.

Provedení neobsahuje kuchyňskou linku a svítidla.

Investor si vyhrazuje právo nahradit některou nebo některé z výše uvedených položek jinou položkou nebo jinými položkami se stejnými nebo srovnatelnými parametry.

Celý text

Energetický štítek budovy: třída A

18

PENB

Ostatní

Kontaktujte našeho makléře


Irena Pavlišová

Ing. Irena Pavlišová

pavlisova@fiedlerreality.cz

+420 739 208 107

Kontaktní formulář pro zájemce